Dorpsontwikkelingsplan Aijen 2007

Een aantal enthousiaste Aijenaren heeft in het najaar van 2006 bedacht hoe de toekomst van Aijen er in 2020 uit zou kunnen zien. Ideeën, wensen en doelen zijn beschreven in het Dorpsontwikkelingsplan 2007 (DOP).

DOP 2007 de stand van zaken 2020/2021
In 2020 is een enquête gehouden onder de bewoners over de leefbaarheid in Aijen.
De resultaten van deze enquête zijn in bovenstaand document verwerkt en voor de verkiezingen naar alle fracties van de gemeenteraad gestuurd.

Dorpsontwikkelingsplan Aijen 2007