Lopende projecten

De Dorpsraad Aijen is nauw betrokken of volgt de volgende projecten:

Energielandgoed Wells Meer

Maaspark Well
In dit kader vinden aan de rand van Aijen, net voorbij de dijkovergang Kampweg, baggerwerkzaamheden
plaats.
Hier wordt grind en zand gewonnen en vercommercialiseerd om daarmee het Maaspark Well te bekostigen. Deel van het Maaspark Well is de hoogwatergeul, die nog in aanleg is.Uiteindelijk zal het een prachtig gebied worden, met veel water en recreatie.

U kunt dit project volgen via www.maasparkwell.nl