Wie zijn we?

Voor de samenstelling van de Dorpsraad wordt gestreefd naar een afvaardiging vanuit alle geledingen. Daarnaast werken wij met werkgroepen waarbij mensen zich op een bepaald thema (tijdelijk) inzetten voor het dorp.

De leden van de dorpsraad zijn:

voorzitter: Marcel van Aerssen
penningmeester: Nicole van der Horst
overige leden:
Dio van der Veen
Herbert Florax
Rosalie Snijer
Anneke Toonen