Vergaderingen

Openbare vergadering
De openbare vergadering vindt eenmaal per jaar plaats.
Dan bespreken we wat we gedaan hebben in het voorafgaande jaar en welke onderwerpen op de agenda staan voor de komende tijd.
Ook horen we dan heel graag van anderen welke onderwerpen zij belangrijk vinden en welke onderwerpen ze wellicht graag opgepakt zien door de Dorpsraad.

Daarnaast vergaderen we regelmatig om de lopende zaken op te pakken en te volgen.
Van deze vergaderingen plaatsen wij een korte weergave op deze website.

Notulen 2022

Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 7 april 2022

Samenvatting van de openbare vergadering Dorpsraad d.d. 21-3-22