Kerstviering 18 december

Nog even en dan is het zover! Onze 2-jaarlijkse kerstviering vanuit de Dorpsraad.
Er is een ontzettend leuk programma samengesteld.

U kunt zich nog opgeven tot 1 december a.s. via info@demelkfabriekbergen.nl

Mocht u het lastig vinden om digitaal geld over te maken, dan mag u dit ook contant voldoen, samen met het antwoordstrookje.
U kunt dit dan in de brievenbus doen op de Aijenseweg 20B op Aijen 13B. (Ook voor 1 december).

Wij hebben er zin in! U komt toch ook?

Tot 18 december!

Antwoordstrookje kerstviering

In onze nieuwsbrief is er vanuit gegaan dat iedereen zich digitaal zou aanmelden.
Echter, niet iedereen doet dit of wil gewoon liever het antwoordstrookje invullen en in een brievenbus stoppen. Dat mag uiteraard ook!
U kunt de antwoordstrookjes op de volgende adressen in de brievenbus doen:
– Aijen 13 B
– Aijenseweg 20B

De bijdrage van € 7,50 per persoon kunt u overmaken op NL 39 RBRB 8836 7607 32 t.n.v. Dorpsraad Aijen o.v.v. Deelname Kerstdiner.


AED

Een automatische externe defibrillator of hartstarter is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

In Aijen hangen 2 AED-toestellen, 1 op de Aijenseweg en 1 op de Aijerdijk.
Er is echter geen openbare database van alle AED’s die bij Hartslag.nu zijn aangemeld; sommige AED-eigenaren willen niet dat de locatie van hun AED bekend gemaakt wordt.

Reanimatie

Kunt u al reanimeren, voldoet u aan de voorwaarden en wilt u burgerhulpverlener worden, meldt u zich dan aan bij Hartslag.nu.

Wilt u burgerhulpverlener worden, dan zijn dit de voorwaarden:
– je bent ouder dan 18 jaar
– je hebt in de afgelopen 2 jaar een reanimatiecursus of herhaling gevolgd. Dit kan voor je werk, privé of studie
zijn. Of het was een onderdeel van een training voor bedrijfshulpverleners of EHBO’ers.

Belangrijk is dat je kunt reanimeren en dat je kennis up to date is.