Dorpsraad Aijen

Dorpsraad Aijen

De Dorpsraad Aijen behartigt het algemene belang van het dorp en stimuleert initiatieven van bewoners.
Daarnaast werkt de Dorpsraad met werkgroepen, waarbij mensen zich op een bepaald thema (tijdelijk) inzetten voor het dorp.

Vergaderen
Wij komen, wanneer nodig, bij elkaar en vergaderen minimaal 6 keer per jaar in een ledenvergadering en
1 keer per jaar met een openbare vergadering.
Verder vergaderen we 2 keer per jaar met álle dorpsraden uit de gemeente Bergen.

Activiteiten
Wij zijn ieder jaar betrokken bij het Loswalfeest, de kermis en om het jaar bij de kerstviering.
Wij zijn heel blij dat deze activiteiten zo goed bezocht worden en vinden dit een aanwinst voor het dorp.

Overige projecten
De druk op de Dorpsraad is de laatste jaren enorm toegenomen door de grote projecten die er in en rondom het dorp plaatsvinden en vonden, zoals de afgraving Maaspark Well, bomenkap in het kader van de Dijkversterking enz. De actuele projecten vindt u onder ‘lopende projecten’.