Dorpsraad Aijen!

Dorpsraad Aijen
Dorpsraad Aijen behartigt het algemene belang van het dorp en stimuleert initiatieven van bewoners.
Daarnaast werken wij met werkgroepen waarbij mensen zich op een bepaald thema (tijdelijk) inzetten voor het dorp.

De Dorpsraad komt wanneer nodig bij elkaar, minimaal ongeveer 6 maal per jaar in een ledenvergadering, 1 maal per jaar een openbare vergadering en 2 maal per jaar een vergadering van álle dorpsraden uit de gemeente Bergen.
De Dorpsraad is ieder jaar betrokken bij de Kermis, Loswalfeest en om het jaar de kerstviering. We zijn heel blij dat deze activiteiten zo goed bezocht worden, wij vinden dit een aanwinst voor het dorp.

De druk op de Dorpsraad is echter de laatste jaren enorm toegenomen, door de grote projecten die er in en rondom het dorp plaatsvinden, zoals de afgraving Maaspark Well, bomenkap in het kader van de dijkversterking enz. Deze projecten worden in detail besproken onder het kopje ‘lopende zaken’.

Zeker gezien de toenemende druk op de Dorpsraad zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Wij verwachten van leden dat ze bij de vergaderingen aanwezig zijn met ons werken aan de projecten die voorhanden zijn. Uiteraard kan ieder lid zich toespitsen op de onderwerpen die hem/haar liggen. Hierin is een duidelijke taakverdeling te maken, zodat de juiste man/vrouw op de juiste plek zit. Wat krijg je ervoor terug? Allereerst natuurlijk voldoening dat je actief meewerkt aan de leefbaarheid van Aijen. Daarnaast kan je actief meewerken aan beleid en activiteiten.

Interesse? Meld je aub even bij een van de Dorpsraad leden of vul je gegevens in op het contactformulier en wij nemen contact met je op.