Huishoudelijk reglement

In het kader van de WBTR (Wet Bestuur Toegankelijke Rechtspersoon) is dit Huishoudelijk Reglement een aanvulling op de statuten van de Dorpsraad.