St. Antonius Abtkapel Aijen

21 januari 2023
Köpkesmert bij de St. Antonius kapel 11.00 uur

Voorafgaand aan de Köpkesmert bij de St. Antoniuskapel is er een eucharistieviering in de kapel; deze begint om 10.00 uur.
Rond 11.00 uur start de Köpkesmert bij de kapel onder het genot van een hapje en een drankje.
Het is een traditie dat het Gilde, voorafgaande aan de mis, door Aijen trekt en aanwezig is tijdens de mis én de Köpkesmert.

AED

Een automatische externe defibrillator of hartstarter is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

In Aijen hangen 2 AED-toestellen, 1 op de Aijenseweg en 1 op de Aijerdijk.
Er is echter geen openbare database van alle AED’s die bij Hartslag.nu zijn aangemeld; sommige AED-eigenaren willen niet dat de locatie van hun AED bekend gemaakt wordt.

Reanimatie

Kunt u al reanimeren, voldoet u aan de voorwaarden en wilt u burgerhulpverlener worden, meldt u zich dan aan bij Hartslag.nu.

Wilt u burgerhulpverlener worden, dan zijn dit de voorwaarden:
– je bent ouder dan 18 jaar
– je hebt in de afgelopen 2 jaar een reanimatiecursus of herhaling gevolgd. Dit kan voor je werk, privé of studie
zijn. Of het was een onderdeel van een training voor bedrijfshulpverleners of EHBO’ers.

Belangrijk is dat je kunt reanimeren en dat je kennis up to date is.