Planning dijkversterking ring Bergen/Aijen

De werkzaamheden aan de dijken zijn begonnen, het zal u vast niet ontgaan zijn.
De uitvoerder heeft een website gelanceerd waar u het laatste nieuws en de planning kan volgen, de link naar die site treft u hieronder aan.

De werkzaamheden zijn begonnen in het dijkvak globaal tussen de Kerkstraat in Bergen en Kampweg in Aijen. Deze week worden ook de laatste bomen gekapt, volgende week worden er nog stobben gefreesd en restanten opgeruimd.

Link naar de site/planning: https://www.dijkversterkingprio1.nl/