Boze burgers zetten schop in ‘te hoge’ dijk in Limburgse Aijen

Aijen heeft Waterschap ter verantwoording geroepen en de pers is ons te hulp geschoten.

Hieronder kunt u het filmpje zien zoals deze is uitgezonden door SBS6. Onderaan dit artikel treft u nog links aan naar artikelen welke eveneens zijn verschenen in de pers.

De dijken in Aijen worden hoger aangelegd dan afgesproken en het Waterschap heeft toegegeven dat er in de communicatie fouten zijn gemaakt. Hier werden echter geen consequenties aan verbonden, Waterschap wilde de dijk niet lager aanleggen, lees aanleggen conform de afgesproken hoogtes. Dit is veel bewoners in het verkeerde keelgat geschoten, waarna eigenhandig de dijk werd afgegraven in het bijzijn van de regionale pers (Maasduinen Centraal). Deze aktie is landelijk opgepakt door zo’n beetje alle nieuwszenders. De commotie in de pers heeft ertoe geleid dat het lid Dagelijks bestuur van het waterschap (dhr. Rein Dupont) samen met de waarnemend secretaris-directeur (dhr. Erik Keulers) s’avonds harde toezeggingen heeft gedaan aan (een deel) van Aijen. De groene dijk zal op plekken waar mensen aan de dijk wonen worden afgeschrapen tot op de afgesproken hoogte (grofweg vanaf de Kampweg tot aan Aijenseweg 10). Mocht de dijk door inklinking/zetting lager worden dan de afgesproken hoogte, dan wordt deze alsnog op hoogte gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de dijk onnodig te hoog wordt aangelegd. De dijkovergangen in Aijen worden apart bekeken en waar nodig wordt naar oplossingen gezocht. Dit laatste speelt bij de dijkovergang Kampweg en de dijkovergang Loswal.

Maasduinen Centraal
NOS
De Limburger
Hart van Nederland
L1 Nieuws
Regio Online
De Telegraaf
NRC
Panorama
Cobouw
Algemene link via Google voor een overzicht van artikelen

 

Openbare vergadering

De openbare vergadering staat gepland op 31 mei 2018 vanaf 19.30 uur in ’t Veerhuis.

De agenda is als volgt:

  • Wie zijn we?
  • Presentatie stand van zaken dijkversterking. Door Toon van Mierlo van Dijkecombi
  • Wat hebben we gedaan?
  • Wat doen we nu?
  • Wat gaan we doen en doet u mee?

U bent van harte welkom om aan te sluiten, want we zijn erg benieuwd naar uw ideeën en wensen aangaande onze mooie dorpje.

Graag tot dan!

Dorpsraad Aijen

Planning dijkversterking ring Bergen/Aijen

De werkzaamheden aan de dijken zijn begonnen, het zal u vast niet ontgaan zijn.
De uitvoerder heeft een website gelanceerd waar u het laatste nieuws en de planning kan volgen, de link naar die site treft u hieronder aan.

De werkzaamheden zijn begonnen in het dijkvak globaal tussen de Kerkstraat in Bergen en Kampweg in Aijen. Deze week worden ook de laatste bomen gekapt, volgende week worden er nog stobben gefreesd en restanten opgeruimd.

Link naar de site/planning: https://www.dijkversterkingprio1.nl/

Nieuw in Aijen: Minibieb

Nieuw in Aijen: de MINIBIEB.
Neem een boek, geef een boek. De dorpsraad heeft de minibieb gevuld met boeken. Het is de bedoeling dat als u een boek neemt, dat u dan een boek terug geeft. Zo blijft de minibieb gevuld met steeds een wisselend assortiment aan boeken. Leuk toch?
De minibieb is te vinden bij ‘t Veerhuis, buiten aan de gevel. Veel leesplezier!

 

Kerstviering 2017. Geef u nu op!

Nieuwsbrief kerst 2017

17 december organiseert de Dorpsraad de Kerstviering 2017! U komt toch ook?
Aanmelden kan tot 1 december a.s. via

contact@dorpsraadaijen.nl (in de nieuwsbrief die u reeds in de brievenbus ontvangen heeft stond een verkeerd adres)
– aanmeldstrook via Anneke Toonen

Lees alles over de kerstviering en aanmelding hieronder! We hopen u te mogen verwelkomen op 17 december a.s.

Archeologische vondsten in Aijen

Archeologische opgraving Aijen: Vondsten uit de Late IJzertijd

Bij archeologische opgravingen in Aijen (gemeente Bergen (L) zijn vondsten uit vermoedelijk de Late IJzertijd (250 – 12 v.Chr.) aangetroffen. Deze opgravingen vonden plaats vanwege de toekomstige dijkversterking in Aijen.

Lees hier het hele persbericht

pagina 1
Pagina 2

 

 

 

 

Archeologiedagen Maaspark Well

Archeologiedagen in Maaspark Well

Weekend van 14 en 15 oktober zijn het weer de archeologiedagen. Op zondag 15 oktober kunt u de afgraving van Maaspark Well bekijken vanaf een boot!

Vanaf de unit aan de Kampweg rijdt een huifkar een route naar de hoogwatergeul en weer terug. Onderweg kunt u op di- verse plekken uitstappen en zien hoe archeologen hun werk doen. Kinderen kunnen zelf een beetje meehelpen door met een metaaldetector te zoeken naar verstopte muntjes. Alles wat ze vinden mogen ze houden. Bij de hoogwatergeul kunt u op een boot stappen die rond de verwerkingsinstallatie Kaliwaal 41 vaart.

Meer info op www.maasparkwell.nl

Nieuwsbrief 11, pagina 1
Nieuwsbrief 11, pagina 2
Nieuwsbrief 11, pagina 3

Primeur: burgernetmail na een inbraak

logo

Persbericht: Burgernet heeft haar service in de gemeente Bergen uitgebreid. Vanaf 1 juni krijgen deelnemers aan Burgernet een mail wanneer er een inbraak heeft plaatsgevonden in hun omgeving. In een straal van 600 meter rondom de inbraak krijgen Burgernetdeelnemers, waarvan het e-mailadres bekend is, extra informatie.

In de mail staat waar, wanneer, hoe laat en op welke manier de inbraak heeft plaatsgevonden. Ook geeft Bureau Burgernet preventietips hoe een inbraak die op deze manier is gepleegd, in de toekomst voorkomen kan worden. Betrokken deelnemers wordt gevraagd om alle informatie die zij hebben of verdachte situaties die zij zich herinneren door te geven aan de politie via het digitale formulier. Denk daarbij aan signalementen, kleur en eventueel kenteken van auto’s, opvallend gedrag enzovoorts.

Burgernetmail als aanvulling op het buurtonderzoek van de politie
Wanneer er een inbraak heeft plaatsgevonden, houdt de politie een buurtonderzoek. Dit gebeurt meestal bij de woningen direct naast het pand waar is ingebroken. De politie gaat in gesprek met de bewoners die thuis zijn. Degene die niet aanwezig zijn, krijgen een brief van de politie in de bus om telefonisch contact op te nemen. Zo probeert de politie meer informatie over de inbraak te verzamelen. Daarnaast wil zij ook mensen bewust maken van het inbraakrisico en probeert hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen. Inbrekers slaan na een geslaagde inbraak namelijk vaker toe in dezelfde buurt. De nieuwe service van Burgernet vormt een aanvulling op dit buurtonderzoek. De betrokken bewoners kunnen digitaal antwoord geven met behulp van een invulformulier. Vaak denken bewoners dat wat zij gezien hebben, wel niet zo spannend zal zijn. Maar voor de politie kan dat net het ontbrekende puzzelstukje zijn. Meld het dus vooral, dan is de politie op de hoogte van alle mogelijke informatie.

De eerste Burgernetmails zijn inmiddels verzonden. Op zondag 5 juni 2016 vond een inbraak plaats in Bergen en op donderdag 9 juni 2016 in Siebengewald. In de verzonden Burgernetmails werd behalve de werkwijze van de inbrekers tevens een summier signalement van de daders en een vluchtrichting kenbaar gemaakt.

Bent u volledig aangemeld voor Burgernet?
Burgernetdeelnemers die alleen de app hebben gedownload, zijn niet volledig aangemeld bij Burgernet. Hun e-mailadressen zijn niet bekend bij Bureau Burgernet. Hierdoor missen zij de aanvullende informatie via de mail. Zij kunnen zich alsnog volledig aanmelden via www.burgernet.nl/aanmelden

Waak voor inbraak
De nieuwe service van Burgernet maakt deel uit van het project Waak voor Inbraak. Bij dit project werken bewoners, ondernemers, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, provincie en diverse andere partners samen aan de veiligheid in de eigen omgeving. Het doel is het verminderen van het aantal woninginbraken. Kijk voor meer anti-inbraaktips op www.waakvoorinbraak.nl