Archeologiedagen Maaspark Well

Archeologiedagen in Maaspark Well

Weekend van 14 en 15 oktober zijn het weer de archeologiedagen. Op zondag 15 oktober kunt u de afgraving van Maaspark Well bekijken vanaf een boot!

Vanaf de unit aan de Kampweg rijdt een huifkar een route naar de hoogwatergeul en weer terug. Onderweg kunt u op di- verse plekken uitstappen en zien hoe archeologen hun werk doen. Kinderen kunnen zelf een beetje meehelpen door met een metaaldetector te zoeken naar verstopte muntjes. Alles wat ze vinden mogen ze houden. Bij de hoogwatergeul kunt u op een boot stappen die rond de verwerkingsinstallatie Kaliwaal 41 vaart.

Meer info op www.maasparkwell.nl

Nieuwsbrief 11, pagina 1
Nieuwsbrief 11, pagina 2
Nieuwsbrief 11, pagina 3

Primeur: burgernetmail na een inbraak

logo

Persbericht: Burgernet heeft haar service in de gemeente Bergen uitgebreid. Vanaf 1 juni krijgen deelnemers aan Burgernet een mail wanneer er een inbraak heeft plaatsgevonden in hun omgeving. In een straal van 600 meter rondom de inbraak krijgen Burgernetdeelnemers, waarvan het e-mailadres bekend is, extra informatie.

In de mail staat waar, wanneer, hoe laat en op welke manier de inbraak heeft plaatsgevonden. Ook geeft Bureau Burgernet preventietips hoe een inbraak die op deze manier is gepleegd, in de toekomst voorkomen kan worden. Betrokken deelnemers wordt gevraagd om alle informatie die zij hebben of verdachte situaties die zij zich herinneren door te geven aan de politie via het digitale formulier. Denk daarbij aan signalementen, kleur en eventueel kenteken van auto’s, opvallend gedrag enzovoorts.

Burgernetmail als aanvulling op het buurtonderzoek van de politie
Wanneer er een inbraak heeft plaatsgevonden, houdt de politie een buurtonderzoek. Dit gebeurt meestal bij de woningen direct naast het pand waar is ingebroken. De politie gaat in gesprek met de bewoners die thuis zijn. Degene die niet aanwezig zijn, krijgen een brief van de politie in de bus om telefonisch contact op te nemen. Zo probeert de politie meer informatie over de inbraak te verzamelen. Daarnaast wil zij ook mensen bewust maken van het inbraakrisico en probeert hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen. Inbrekers slaan na een geslaagde inbraak namelijk vaker toe in dezelfde buurt. De nieuwe service van Burgernet vormt een aanvulling op dit buurtonderzoek. De betrokken bewoners kunnen digitaal antwoord geven met behulp van een invulformulier. Vaak denken bewoners dat wat zij gezien hebben, wel niet zo spannend zal zijn. Maar voor de politie kan dat net het ontbrekende puzzelstukje zijn. Meld het dus vooral, dan is de politie op de hoogte van alle mogelijke informatie.

De eerste Burgernetmails zijn inmiddels verzonden. Op zondag 5 juni 2016 vond een inbraak plaats in Bergen en op donderdag 9 juni 2016 in Siebengewald. In de verzonden Burgernetmails werd behalve de werkwijze van de inbrekers tevens een summier signalement van de daders en een vluchtrichting kenbaar gemaakt.

Bent u volledig aangemeld voor Burgernet?
Burgernetdeelnemers die alleen de app hebben gedownload, zijn niet volledig aangemeld bij Burgernet. Hun e-mailadressen zijn niet bekend bij Bureau Burgernet. Hierdoor missen zij de aanvullende informatie via de mail. Zij kunnen zich alsnog volledig aanmelden via www.burgernet.nl/aanmelden

Waak voor inbraak
De nieuwe service van Burgernet maakt deel uit van het project Waak voor Inbraak. Bij dit project werken bewoners, ondernemers, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, provincie en diverse andere partners samen aan de veiligheid in de eigen omgeving. Het doel is het verminderen van het aantal woninginbraken. Kijk voor meer anti-inbraaktips op www.waakvoorinbraak.nl

Waterstanden-app

De twee Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hebben samen met Rijkswaterstaat een app voor mobiele telefoons ontwikkeld die mensen waarschuwt als hoogwater dreigt.

Op een kaart van Limburg wordt aangegeven per meetpunt hoe hoog het water staat en hoeveel water door de Maas of door beken op dat moment op die plek wordt afgevoerd. Zodra wateroverlast dreigt, geeft de app een waarschuwing. De app WaterstandLimburg is gratis te downloaden in de App-store en Google Play.
Schermafbeelding 2016-05-13 om 10.05.40