NL DOET 2019

UPDATE: Het was een goede dag, veel vrijwilligers en het weer viel ook nog eens mee. Wat hebben we een hoop bereikt: de kapel is weer mooi wit, het koper gepoetst, de modder en de boot op de Loswal aangepakt, toegang- en informatieborden schoongemaakt en de bermen rondom Aijen zijn weer schoon. Wat is er hard gewerkt! En wat was het gezellig! Bedankt 👏

Kermis Aijen 2018

Kermis Aijen 2018.
Zaterdag 8 en zondag 9 september is er weer kermis in Aijen.

 

 

In goed overleg met café ’t Veerhuis, met Hay en Lenie Wijenberg en met Pastoor Janssen, is de kermis weer terug op de vertrouwde plaats: het grasveld bij de kapel. Onze hartelijke dank aan Hay en Lenie voor het belangeloos ter beschikking stellen van hun wei de afgelopen jaren.

Het programma voor dit jaar:

Zaterdag 8 september 19.00 uur: Kermis-mis in de Aijense kapel m.m.v. het Gilde St. Antonius Abt. Aansluitend aan de mis opent pastoor Janssen de kermis en is er koffie met vlaai voor de kerkgangers. 

Zondag 9 september:
– 14.00 uur. Kermiszondag: kermis bij de kapel. Kom zondagmiddag gezellig naar de kermis: met o.a. een draaimolen, een snoepkraam èn een nieuwe attractie voor de oudere jeugd. Natuurlijk ook een hapje en drankje!
– 18.00 uur. Prijsuitreiking kleurwedstrijd. Kleurplaat staat op achterzijde van deze nieuwsbrief. De kleurplaten worden ook uitgedeeld op de basisscholen in Bergen. Kleurplaten kunnen zondagmiddag tot 16.45 uur worden ingeleverd bij de snoepkraam.

Maandag 10 september 13.00 uur: Kermistoepen.
Dit evenement vindt zoals altijd plaats in het Veerhuis.

Wij hopen dat u allemaal zaterdag en zondag weer de Aijense vlag uithangt en dat het weer een gezellig weekend wordt waar het dorpsgevoel de boventoon voert!

Nog geen Aijense vlag? Stuur een mailtje naar Anneke en zij informeert u graag: contact@dorpsraadaijen.nl

Met vrolijke kermisgroet,
Stichting Dorpsraad Aijen

Boze burgers zetten schop in ‘te hoge’ dijk in Limburgse Aijen

Aijen heeft Waterschap ter verantwoording geroepen en de pers is ons te hulp geschoten.

Hieronder kunt u het filmpje zien zoals deze is uitgezonden door SBS6. Onderaan dit artikel treft u nog links aan naar artikelen welke eveneens zijn verschenen in de pers.

De dijken in Aijen worden hoger aangelegd dan afgesproken en het Waterschap heeft toegegeven dat er in de communicatie fouten zijn gemaakt. Hier werden echter geen consequenties aan verbonden, Waterschap wilde de dijk niet lager aanleggen, lees aanleggen conform de afgesproken hoogtes. Dit is veel bewoners in het verkeerde keelgat geschoten, waarna eigenhandig de dijk werd afgegraven in het bijzijn van de regionale pers (Maasduinen Centraal). Deze aktie is landelijk opgepakt door zo’n beetje alle nieuwszenders. De commotie in de pers heeft ertoe geleid dat het lid Dagelijks bestuur van het waterschap (dhr. Rein Dupont) samen met de waarnemend secretaris-directeur (dhr. Erik Keulers) s’avonds harde toezeggingen heeft gedaan aan (een deel) van Aijen. De groene dijk zal op plekken waar mensen aan de dijk wonen worden afgeschrapen tot op de afgesproken hoogte (grofweg vanaf de Kampweg tot aan Aijenseweg 10). Mocht de dijk door inklinking/zetting lager worden dan de afgesproken hoogte, dan wordt deze alsnog op hoogte gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de dijk onnodig te hoog wordt aangelegd. De dijkovergangen in Aijen worden apart bekeken en waar nodig wordt naar oplossingen gezocht. Dit laatste speelt bij de dijkovergang Kampweg en de dijkovergang Loswal.

Maasduinen Centraal
NOS
De Limburger
Hart van Nederland
L1 Nieuws
Regio Online
De Telegraaf
NRC
Panorama
Cobouw
Algemene link via Google voor een overzicht van artikelen

 

Openbare vergadering

De openbare vergadering staat gepland op 31 mei 2018 vanaf 19.30 uur in ’t Veerhuis.

De agenda is als volgt:

  • Wie zijn we?
  • Presentatie stand van zaken dijkversterking. Door Toon van Mierlo van Dijkecombi
  • Wat hebben we gedaan?
  • Wat doen we nu?
  • Wat gaan we doen en doet u mee?

U bent van harte welkom om aan te sluiten, want we zijn erg benieuwd naar uw ideeën en wensen aangaande onze mooie dorpje.

Graag tot dan!

Dorpsraad Aijen

Planning dijkversterking ring Bergen/Aijen

De werkzaamheden aan de dijken zijn begonnen, het zal u vast niet ontgaan zijn.
De uitvoerder heeft een website gelanceerd waar u het laatste nieuws en de planning kan volgen, de link naar die site treft u hieronder aan.

De werkzaamheden zijn begonnen in het dijkvak globaal tussen de Kerkstraat in Bergen en Kampweg in Aijen. Deze week worden ook de laatste bomen gekapt, volgende week worden er nog stobben gefreesd en restanten opgeruimd.

Link naar de site/planning: https://www.dijkversterkingprio1.nl/

Nieuw in Aijen: Minibieb

Nieuw in Aijen: de MINIBIEB.
Neem een boek, geef een boek. De dorpsraad heeft de minibieb gevuld met boeken. Het is de bedoeling dat als u een boek neemt, dat u dan een boek terug geeft. Zo blijft de minibieb gevuld met steeds een wisselend assortiment aan boeken. Leuk toch?
De minibieb is te vinden bij ‘t Veerhuis, buiten aan de gevel. Veel leesplezier!

 

Kerstviering 2017. Geef u nu op!

Nieuwsbrief kerst 2017

17 december organiseert de Dorpsraad de Kerstviering 2017! U komt toch ook?
Aanmelden kan tot 1 december a.s. via

contact@dorpsraadaijen.nl (in de nieuwsbrief die u reeds in de brievenbus ontvangen heeft stond een verkeerd adres)
– aanmeldstrook via Anneke Toonen

Lees alles over de kerstviering en aanmelding hieronder! We hopen u te mogen verwelkomen op 17 december a.s.