Wie zijn we?

Voor de samenstelling van de Dorpsraad wordt gestreefd naar een afvaardiging vanuit alle geledingen. Daarnaast werken wij met werkgroepen waarbij mensen zich op een bepaald thema (tijdelijk) inzetten voor het dorp.

De leden van de dorpsraad zijn:

voorzitter: Anneke Toonen
penningmeester: Nicole van der Horst
overige leden:
Hans Nillesen
Stan Rutten
John Lucassen
Marcel van Aerssen
Bianca van Sleeuwen